Digilevi TasutaTV kasutajaks registreerumise tingimused

NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

Programmi korraldaja ja isikuandmete vastutav töötleja:
AS Levira, registrikood 10203566, aadress Kloostrimetsa tee 58A, Tallinn (Levira),
telefon: 6804040, e-post: tasutatv@levira.ee.

Käesolevate tingimuste allkirjastamisega registreerute AS Levira Digilevi TasutaTV kliendiks, mille eesmärkideks on:

a) edastada registreerunud kliendile tema poolt käesoleva registreeringuga antud kontaktandmetele informatsiooni Levira poolt pakutava Digilevi TasutaTV teenuse ja selle tingimuste kohta;
b) edastada registreerunud kliendile tema poolt käesoleva registreeringuga antud kontaktandmetele neile kehtivaid Levira koostööpartneriteks olevate ettevõtete sooduspakkumisi;
c) võimaldada Leviral küsida registreerunud klientidelt tagasisidet ja ettepanekuid Digilevi TasutaTV teenuse kohta.

1. Levira töötleb Teie poolt registreerumisel esitatud isikuandmeid ainult punktis 2 nimetatud eesmärkidel ning kooskõlas õigusaktidega.
2. Levira ei edasta Teie poolt registreerumisel esitatud isikuandmeid ühelegi kolmandale isikule (muuhulgas punktis 2.b) nimetatud koostööpartneritele) välja arvatud juhul, kui olete selleks andnud ühemõttelise nõusoleku ja esitanud konkreetse pakkumise saamiseks sooviavalduse.
3. Punktis 2.b) nimetatud sooduspakkumiste osas on Levira vaid pakkumiste vahendaja ning ei võta käesolevaga Teie ees mingeid kohustusi ega vastutust seoses koostööpartneri pakutavate kaupade või teenustega.
4. Levira võtab kooskõlas õigusaktidega kasutusele kõik füüsilised, infotehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed, mis on vajalikud isikuandmete kaitseks muuhulgas andmete juhusliku või õigusvastase hävitamise, juhusliku hävimise, muutmise, omavolilise avalikustamise, kasutamise või ligipääsu vastu.
5. Levira säilitab vaataja isikuandmeid üksnes seni, kuni see on vajalik punktis 2 toodud eesmärkide saavutamiseks.
6. Teil on igal ajal õigus punktis 1 toodud kontaktandmetel:

a) saada Leviralt infot selle kohta, milliseid Teie isikuandmeid Levira töötleb;
b) nõuda Leviralt Teie isikuandmete töötlemise lõpetamist, andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;
c) saada teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta muus õigusaktidega ette nähtud ulatuses.

1. Juhul, kui taotlete oma isikuandmete kustutamist, lõpeb kustutamise hetkel Teie registreerunud kliendi staatus ning kaotate registreerunud kliendile kehtivad õigused ja soodustused.

Nõustun registreerumisel enda kohta antud isikuandmete töötlemisega AS Levira poolt kooskõlas käesolevate tingimustega.