• 15.- 21.juunil häirib tele- ja raadiosignaali vastuvõttu ülilevi

    15. Juuni 2020

    15.-21.juunil mõjutab ülilevi telepildi vastuvõttu nendel, kes saavad signaali kätte tava-antenni abil. Ülilevi tõttu levivad raadiolained atmosfääris ettenähtud ulatusest oluliselt kaugemale, põhjustades seetõttu mitmesuguseid häireid vastuvõtu kvaliteedis.

    Teadmiseks, et kui järgmistel päevadel telepilt hakib või pilt hangub, ei aita teleris või digiboksis programmide uuesti häälestamine, sest küsimus ei ole mitte muutunud sageduskanalis, vaid häirivate mõjudega nendel samadel sagedustel. Häireid võib tekkida ka raadioprogrammide signaali vastuvõtus.

    Küsimuste korral võta ühendust telefonil 680 4040 või kirjuta digilevi@levira.com