• Kas antenni tohib paigaldada korstna külge?

    13. Aprill 2014

    Vastavalt Päästeameti reeglitele ei ole lubatud korstna külge antenni paigaldada. Lisaks rikuvad korstnast eralduv soojus ja põlemisjäägid antenni ning ühendusi.