• Kas vajan antenni katusele? Kui kõrgele?

    13. Aprill 2014

    Sõltuvalt võrgu ja tehnoloogia eripärast on soovitatav kasutada antenni, mis on paigaldatud 6-10 m kõrgusele maapinnast. Paigalduskõrgus sõltub väga palju konkreetsest asukohast, kas on vajalik paigaldus katusele, kasutada lisaks ka kõrgemat antenni masti, piisab antennist akna taga (näiteks rõdul) või toimib ka toaantenn. Toaantenni puhul tuleb arvestada, et signaali segavad ka ruumisisesed tingimused ja muutujad, mistõttu tuleks toaantenni katsetada eelkõige juhul, kui saatja on ligidal (kuni 10 km) ning suurem tõenäosus piisavaks signaali vastuvõtuks on juhul, kui saatjale on otsenähtavus.  Signaal ei ole vastuvõtuks tubase antenniga piisav, kui pilt aeg-ajalt peatub, ekraanile tekivad “ruudud” või puudub pilt sootuks ning helis on aeg-ajalt kuulda “hakkimist”.

    Stabiilse vastuvõtu tagab ikkagi hästi paigaldatud välisantenn.