• Kes paigaldab antenni katusele?

    13. Aprill 2014

    Antenni paigaldab katusele kas omanik ise või antennide paigaldusele spetsialiseerunud ettevõte. Loend antennipaigaldajatest on leitav Digilevi veebilehelt. Antenni katusele paigaldades tuleb järgida kõiki ohutusreegleid, sh valida paigaldamiseks sobiv kuiv ja tugeva tuuleta ilm. Korterelamute puhul on üldjuhul vajalik kooskõlastada antenni paigaldamise soovi korteriühistu või majahalduriga.