• Kui mul on varasemast ajast olemas TV-antenn, kuidas katsetada, et see ikka töötab?

  13. Aprill 2014

  Paljudel juhtudel on eramajadel ja kortermajadel varasemast (analoogtelevisiooni ajast) olemas katusel TV-antenn, mida ei kasutata. On väga suur tõenäosus, et see töötab ka Digilevi vastuvõtu jaoks.

  Tegutse järgmiselt:

  * Ühenda teler või digiboks antennikaabliga, tee läbi kanalite automaatotsing
  * Kui teler ei leia ühtegi programmi või on pilt ja heli “hakkiv”, siis on võimalik, et

  – antenn on aja jooksul valesse suunda kaldunud või vajunud (võib kontrollida, kas antenn „vaatab“ samas suunas, mis naabermajade antennid)
  – antenni ja telerivaheline kaabel on kannatada saanud või on ühendused lahti
  – kaabel antennist telerisse on ebakvaliteetne, välise vigastusega, sisemiselt niiskusest oksüdeerunud või materjal vananenud (15+ aastat) ja seetõttu sumbub signaal enne telerisse või digiboksi  jõudmist.

  Probleemi lahendamiseks kutsu vajadusel vastav spetsialist, kes omab vea leidmiseks vajalikke mõõteriistu.