• Kui vabalevi on vaatajale tasuta, siis kes ja kuidas selle eest maksab?

    13. Aprill 2014

    Kanalite levitamise eest tasuvad kanalid ise ning selle turu liikumapanevaks teguriks on reklaami maht. Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) huvi on jõuda võimalikult paljude vaatajateni ning seda võimalikult väheste piirangutega saadete vaatamisele. Kuna vabalevi on tasuta ning levib kõikjal Eestis, on tagatud ERR programmi piiranguteta kättesaadavus kõikidele.