• Kuidas kontrollida, et olen Digilevi levialas?

    13. Aprill 2014

    Erinevalt paljudest teistest tehnoloogiast on Digilevi signaal maapealse digilevivõrguga kättesaadav 100% Eesti territooriumil. Vastuvõtuks vajalik antenn ja selle õige paigalduskõrgus võib piirkonniti erineda ning sõltub eeskätt kaugusest saatjast (telemastist) ning võimalikest signaali segavatest takistustest (mets, puud, mäed, kõrged hooned jne). Kuna Digilevi võrk on piisavalt tihe, on võimalik proovida vastuvõttu erinevatelt saatjatelt ning valida see, mille signaali tugevus on kõige parem ja signaali teel kõige vähem takistusi. Soovitame konsulteerida piirkondlike antennipaigaldajatega, kellel on õige lahenduse leidmisel pikaajaline kogemus.