• Kuidas kontrollida, kas minu teler võimaldab Digilevi vastuvõttu?

    13. Aprill 2014

    Valdav osa kaasaegseid „õhukesi“ telereid (valmistatud 2008 aastal ja hiljem) sisaldavad juba digiboksi. Enamikel teleritel, mis valmistatud pärast 2010. aastat, on digiboks sisse ehitatud ning see kehtib reeglina kõikide nn õhukeste telerite puhul.