• Mida levialakaardil jälgida?

    13. Aprill 2014

    Levialakaart näitab kauguse valitud vastuvõtupunktist lähima saatjani (telemastini). Reeglina tagab kõige kvaliteetsema ja stabiilsema vastuvõtu just lähim mast, kuid arvestada tuleb ka saatja võimsust (võimsamad saatjad saadavad signaali kaugemale) ja võimalikke signaali segavaid takistusi (mets, puud, mäed, kõrged hooned jne). Saatjate kohta info on leitav tabelist https://www.levira.com/saatejaamad