• Miks suvel kuumade ilmadega telepilt halveneb?

    06. August 2014

    Suvel, kui temperatuur püsib väga kuum ja ilm selge, on oht nähtuseks, mida kutsutakse ülileviks.

    Ülilevi on raadiolainete tavapärast levi segav nähtus, mille tekitavad anomaaliad atmosfääris. Kui atmosfääri kõrged kihid hakkavad ioniseerumise käigus raadiolaineid maale tagasi peegeldama, võib tele- või raadiosignaal läbida atmosfääri ja mere vahel peegeldudes (seetõttu on probleemid ka Eestis saartel ning rannikualadel) suuri vahemaid. Taolist “peegeldavat kanalit” pidi painduvad tavaliselt sirgjooneliselt levivad raadiolained maakera kumeruse taha ja ulatuvad sadade kilomeetrite kaugusele. Kui välisriikide telesaatjad töötavad mõne Eesti omaga samal sagedusel, võib see hakata tõsiselt segama kohalike telekanalite vastuvõttu. Häire võib väljenduda telepildi kadumises, hakkimises, hangumises vms. Kui digiboks näitab endiselt head signaali tugevust, aga kvaliteet kukub ootamatult madalaks, siis viitab see praegu suure tõenäosusega ülilevile. Ülilevi häirib igasugust raadiolevi, kuid digi-tv puhul on häired selgelt näha (erinevalt näiteks FM raadio, mobiilside või muu raadiolevil põhineva teenuse puhul).  Kuna ülilevi puhul segavad teineteisest kaugel asuvad telesaatjad üksteise levialas olevaid telepildi vastuvõtjaid, siis pole kohalike saatjate võimsuse suurendamisega selle vastu võimalik võidelda (ehk siis Digilevi või maapealse digilevivõrgu parameetrite muutmine ei aita, pigem tekitab segadust juurde, kuna ilmastiku „normaliseerumisel“ on vaja hakata kõiki vastuvõtuseadmeid (antenne) taas sobivaks timmima).

    Mida annab teha? Parima kaitse annab lähimale Eesti digilevi saatjale suunatud terava suunatundlikkusega ja optimaalse võimekusega antenn. Näiteks sisseehitatud võimendiga niinimetatud Poola restantennid või vähese suunatundlikkusega logoantennid (rahvakeeli kuusepuud) võtavad signaali vastu ka saatja suuna kõrvalt ja on seetõttu ka häiretundlikumad. Ka tugeva võimendiga ebamõistlikult tundlikuks tehtud antennisüsteemid on ülilevi probleemidele altimad (tavapärastes oludes toimivad ka eelnimetatud, va Poola restid, samas igati hästi). Kuna hea ilmaga on televaatajaid tavapäraselt vähem ning kehva ilmaga ülilevi ei avaldu, siis loodetavasti on võimalik see lühike aeg ära kannatada, kuid selge see, et televaatajat olukord ei pruugi rahuldada ning Digilevi omalt poolt vabandab kõikide televaatajate ees.