• Millest sõltub signaali vastuvõtu kvaliteet?

    13. Aprill 2014

    Signaali vastuvõtu ja seega ka püsivalt hea telepildi esitamine sõltub eelkõige signaali vastuvõtvatest kliendi seadmetest. Oluline on kindlasti on antenni sobivus (antennitüüp, antenni paigalduskõrgus, täpne suunamine saatjale), sama olulinetähtis on ühenduse ja kaabelduse kvaliteet ning teleri või digiboksi vastavus standardile.