• Millistel juhtudel võib loota, et kvaliteetse vastuvõtu tagab toaantenn?

    13. Aprill 2014

    Juhul kui Teie vastuvõtu asukoht on televisiooni mastile lähemal kui 10 km, siis tasub proovida teenuse vastuvõtuks toaantenni, mis on odavam ja mida on lihtne paigaldada. Paigalduskõrgus sõltub väga palju konkreetsest asukohast: kas on vajalik paigaldus katusele, kasutada lisaks ka kõrgemat antenni masti, piisab antennist akna taga (näiteks rõdul) või toimib ka toaantenn. Toaantenni puhul tuleb arvestada, et signaali segavad ka ruumisisesed tingimused ja muutujad, mistõttu tuleks toaantenni katsetada eelkõige juhul, kui saatja on ligidal (kuni 10 km). Suurem tõenäosus piisavaks signaali vastuvõtuks on juhul, kui saatjale on otsenähtavus.  Reeglina on selleks saatja suunal avanev aken, kuid mitte alati.