• Mis on Digilevi vabalevi osa eelised?

    13. Aprill 2014

    Digilevi vabalevi osa on tasuta ning pärast esialgse investeeringu (antenn ja paigaldus) tegemist, on võimalik säästa igakuiselt enam kui 20.- €, mis kuluks igakuiselt TV- teenuse eest (aastas ~300.- €).

    Digilevi vabalevi kvaliteet on püsivalt hea, uuema teleri kasutamisel näeb programme HD-s (kõrglahutusresolutioonis) ja rikkeid signaali edastuses esineb minimaalselt.

    Puudub vajadus sõlmida leping televisiooniteenuse pakkujaga, kohustus rentida või kokkulepitud  tähtajaks osta välja televaatamiseks vajalikud seadmed.