• Mida jälgida antenni paigaldusel?

  19. Mai 2014

  Digilevi TasutaTV vastuvõtuks vajalikke seadmeid müüakse elektroonikapoodides, suurte kaubanduskettide kauplustes ning kaubamajades. 

  Mida jälgida antenni paigaldusel?

  Antenn tuleks suunata lähima telemasti peale. Lähima masti leiad levialakaardilt sisestades vastuvõtukoha aadressi. Kuigi see on rusikareegel ja toimib enamikus Eesti punktides, ei pruugi see alati tagada parimat ja stabiilset vastuvõttu. Kui sobiv saatja jääb kaugemale kui 25 kilomeetrit või sobivas kauguses on mitu saatjat, on soovitav konsulteerida piirkonna antennipaigaldajaga, kes oskab soovitada, milline võiks olla parim suund (arvestades saatja võimsust ning maastiku tingimusi). Loomulikult võib uurida ka naabermajade katuseid ning seal olevate antennide suundasid.

  Antenni paigaldades tuleb kindlasti jälgida sobivaima saatja polarisatsiooni. Reeglina on kõik digilevi saatjad horisontaalse polarisatsiooniga ehk ka vastuvõtuantenn peab siis olema maapinna suhtes lapiti. Samas kasutatakse kohalikes saatjates ka vertikaalset polarisatsiooni – sel juhul tuleb vertikaalsesse asendisse keerata ka vastuvõtuantenni elemendid ehk antenn peab olema maapinna suhtes risti. Infot Digilevi TasutaTV saatjate polaarsuse kohta leiate veebilehelt – saatjate polarisatsioon. Üldjuhul on suure võimsusega saatjad horisontaalse polarisatsiooniga ning abisaatjad (ehk väikse võimsusega saatjad) vertikaalse polarisatsiooniga.

  Antenni asetus vertikaalse polarisatsiooni korral. YBQ

  Antenni paigaldades tuleb veenduda, et kogu konstruktsioon saab piisavalt vastupidav nii tuultele kui ka lindudele, kes armastavad suuremaid antenne kasutada maandumispaigana.

  Parematel antennidel on kaabli ühendamiseks kasutusel F-tüüpi liides, mis sisaldub antenniga komplektis. Kaabel peaks kulgema ilma teravate nurkade ja murdekohtadeta ja muidugi tuleb korralikult tihendada läbiviigukoht katuses. Kui kaabel on vigastatud, tuleb see pigem välja vahetada, mitte parandada.

  Loomulikult tuleb jälgida paigaldades ka ohutusnõudeid, vältida töö tegemist ohtlikult tugeva tuulega või märgades ja libedates oludes.