• Mida näitavad digisignaali indikaatorid teleris või digiboksis?

    19. Mai 2014

    Digitelevisiooni puhul on indikaatoreid kaks – signaali tugevus ja signaali kvaliteet. Signaali tugevuse tõstmiseks võib olla kasu võimsama (suurema) antenni kasutamisest.

    Vähemoluline pole stabiilse digipildi puhul signaali kvaliteet – seda näitab indikaatori teine rida. Mida suurem on näit, seda vähem on digisignaalis vigu mingi ajaühiku jooksul. Kui vigade arv ületab kriitilise piiri, tekivad artefaktid või hangub pilt sootuks. Kui aga signaali kvaliteedinäidik hüppab pidevalt üles-alla, on kusagil peidus mingi häireallikas.