• Millal tuleb kasutada ka võimendusi ja filtreid?

    19. Mai 2014

    Antennivõimendi lisamist tasub kaaluda siis, kui vastuvõtusignaali kvaliteet on hea, aga tugevust jääb vastuvõtja jaoks väheks. Üldjuhul tekib selline olukord siis, kui antennikaabel on suhteliselt pikk või signaali jagatakse kahe või enama vastuvõtuseadme vahel. Ka siis, kui normaalsest vastuvõtu signaalitugevusest jääb pisut puudu ning antenn on juba valitud suurim võimalik, võib pildi ette tuua võimendi kasutamine.  Küll aga peaks võimendustegur jääma mõistlikesse piiridesse – üle 20–30 dB võimendus enam efekti ei anna, pigem vastupidi. Tasub meeles pidada, et võimendi suurendab signaali tugevust, mitte ei paranda signaali kvaliteeti – kui tugevuse indikaator on juba n-ö rohelises ning signaali kvaliteet ikkagi nigel, on süüdlaseks mõni häireallikas. Ja häireks võib olla hoopiski ülevõimendatud signaalis tekkiv ristmodulatsioon.

    Tugevaid häireid, mis segavad vastuvõttu, kuid on vastuvõtusagedusest märkimisväärselt erinevatel sagedustel, on võimalik küllaltki efektiivselt välja filtreerida – siinkohal aga mingit üldist retsepti olemas pole ning probleemide korral tasuks pöörduda antennipaigaldusega tegelevate spetsialistide poole. Viimastel aegadel on probleemiks olnud mobiilsideoperaatorite poolt uutel 4G sagedustel töötavad antennid, mille puhul tuleb taas kasutad spetsiaalseid filtreid.

    Võimendit ja/või filtrit on vaja ka siis, kui signaali võetakse vastu eri suundadest ja/või kahe või enama antenniga (näiteks tasuta Eesti kanalid ja tasulised ZuumTV kanalid või Eesti ja Soome kanalid).

    Reeglina annab parema tulemuse kvaliteetsem antenn, mitte lisatud võimendus.