• Milles on probleem, kui telepildis on häired, kuigi paigaldusel on kasutatud kaasaegset antenni ja kaableid?

  19. Mai 2014

  Kui telepildis on häired või signaal puudub üldse, on levinuimad probleemi allikad järgmised:

  • antenn on ebapiisava võimendusega (liiga nõrk)
  • antenn on paigaldatud liiga madalale või suunatud valesti ja tuleks proovida antenni erinevates suundades liigutada ja üles-alla nihutada, jälgides samas sobiliku asendi ja kõrguse leidmisel teleriekraanile kuvatavaid signaali tugevuse ja kvaliteedi inforibasid
  • kaabel antennist telerini on liiga pikk ja signaal sumbub enne telerisse jõudmist ning vajalik on paigaldada antennivõimendi
  • mäed, tihe mets, kõrged puud, vastuvõtt orus jmt takistavad signaali teed saatjast antennini ja antenn tuleb ümber suunata või paigaldada teise kohta

  NB! Kui telepilt aeg-ajalt kaob, siis suure tõenäosusega ei ole tegemist signaali edastava saatjaga seotud probleemiga, sest saatjate tööd kontrollitakse pidevalt ning süsteemid on töökindluse tagamiseks dubleeritud. Katkestused sealhulgas suuremate rikete korral (enamikul juhtudest seotud piirkondliku elektrikatkestusega) on digilevi võrgus lühiajalised. Viga tuleb ikkagi otsida antennisüsteemist ning vajadusel kutsuda antennipaigaldaja.