• Ööl vastu 22. märtsi on häiritud kõikide digilevi kanalite vastuvõtt; pärast seda muutub TasutaTV-s MUX7 sagedus Pärnumaal

  21. Märts 2017

  Seoses digilevi sageduste muutumisega toimuvad ööl vastu 22. märtsi hooldustööd, mis toovad endaga kaasa katkestusi digilevisaatjate töös üle Eesti ning võivad pärast hooldustööde lõppu nõuda vaatajapoolsete seadmete taashäälestamist. Tegemist on järjekorras teise Digital Dividend 2 raames toimuva hooldustööga ja katkestused kõikide saatjate töös toimuvad ajavahemikul 01.00-06.00.

  Digilevi tasuta kanalitest puudutab muudatus ainult Pärnumaad – nimelt muutub Pärnu MUX7 saatja sageduskanal, mis viiakse 49 sageduskanalilt üle 24 sageduskanalile. MUX7 on DVB-T2 testvõrk, milles edastatakse vabalevis ETV ja ETV2 HD signaali. Probleemide korral selle kanali signaali osas võta ühendust meie ehk TasutaTV kasutajatoega telefonil 680 4040 või kirjuta tasutatv@levira.ee.

  Põhiliselt puudutab muudatus digilevi tasulisi kanaleid (ZuumTV) – Pärnumaal viiakse osad ZuumTV programmid (MUX3) üle uuele sageduskanalile E36. Teine samal ajal toimuv ning samuti tasulisi kanaleid puudutav muudatus on üle-Eestiline: neli tasulist ZuumTV programmi viiakse MUX2 ja MUX3 pealt üle MUX6 koosseisu. Kui peale sagedusemuudatust puudub osa teleprogrammidest, tuleb digiboksis või teleris teha kanaliotsing ja sõltuvalt seadmest ka alg- ehk tehaseseadete taastamine. Kui Sul on probleeme tasuliste programmide vastuvõtuga, pöördu ZuumTV poole (tel 677 9900, klienditugi@starman.ee). Täpsem info koos juhendiga leiad Starmani lehelt.

  Ühtlasi muutuvad kõikide MUX2, MUX3 ja MUX7 signaali edastavate saatjate modulatsiooniparameetrid. Täpsema tehnilise info muudatuse kohta leiad siit.

  Palume ette vabandust võimalike ebamugavuste pärast.

  Vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele muutuvad ka Eestis digitelevisiooni sageduskanalid. Sagedusmuudatusi valmistab ette Tehnilise Järelevalve Amet. Seoses muudatustega peab ringhäälingu võrguteenuste ettevõte Levira 1. märtsist 27. septembrini 2017 kümnel ööl läbi viima erinevate digilevisaatjate hooldustööd.

  Levira juhatuse esimehe Tiit Tammiste sõnul johtuvad muudatused Euroopa Komisjoni otsusest anda osa digitelevisiooni praegustest sageduskanalitest edaspidi mobiilse interneti käsutusse. „Televaataja jaoks on muudatused positiivsed, kuna telesaatjad lähevad üle madalamatele, tunduvalt paremini levivatele sagedustele, tänu millele signaali vastuvõtt üldjuhul paraneb,” lausus Tammiste.

  Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt eraldatakse 2020. aastaks mobiilse interneti teenuste jaoks 700 MHz sagedusalas (694–790 MHz) lisaressursse, kuna see sagedusala on sobivaim, et pakkuda tarbijale kvaliteetset internetiühendust olenemata tema asukohast. Alla 700 MHz jääv sagedusala (470–694 MHz) on edaspidi mõeldud eelkõige audiovisuaalteenuste osutamiseks.

  Seoses Eesti üleminekuga digilevi uuele sagedusalale viib ringhäälingu võrguteenuste ettevõte Levira ajavahemikus 1. märts – 27. september 2017 kümnel ööl läbi erinevate digilevisaatjate hooldustöid.

  Küsimuste korral kirjuta tasutatv@levira.ee või helista 680 4040.
  Kliki ja hakka meie sõbraks!