• Pildispikker: kuidas paigaldada antenn, sõltuvalt lähima saatja polarisatsioonist?

  07. Juuli 2015

  Digilevi signaali ehk vabalevikanaleid edastatakse MUX1 võrgus 34 masti abil, milledest osad kannavad üle horisontaalselt polariseeritud, teised aga vertikaalselt polariseeritud signaali. Põhjus  lihtne: et erinevate saatjate signaalid ei hakkaks üksteist häirima ja kasutaja näeks telepilti kvaliteetsemalt ka siis, kui kõik saatjad (eeskätt siis need, mille levialad osaliselt kattuvad) edastaksid samasuguse polarisatsiooniga signaali.

  Mida teha, et sellest infost kasu saada? Tuleb jälgida, milline on lähima saatja polarisatsioon (kas horisontaalne või vertikaalne), suunata antenn sellele saatjale ja võtta arvesse allolev pildispikker.

  horvert

  Kui saatja edastab horisontaalse polarisatsiooniga signaali, tuleb antenn paigaldada nii nagu on näha vasakpoolsel pildil – antenni “vardad” peavad olema maapinnaga horisontaalselt. Kui aga saatja kõrval on märge vertikaalsest polarisatsioonist, tuleb antenn panna nii, et selle vardad jääksid maa suhtes püstipidi, vt parempoolne pilt. Kui paigaldate antenni õigesti, paraneb signaali tugevus ca 9-12dB, nii et kindlasti võtke seda Digilevi kanalite vaatamisel arvesse.

  Info kõikide meie saatjate polarisatsiooni kohta leiab siit, kliki.

  Näiteks TV3 levialaga seotud lehel leiab MUX6 saatjate nimekirja juurest samasuguse märke, vt tabel all – tea siis, et õige toimimine võib tagada tunduvalt parema signaali kvaliteedi ka TV3 signaali osas!

  TV3 telepilti edastavad MUX6 saatjad:

  Saatja S-kanal Sagedus Polarisatsioon Saatja S-kanal Sagedus Polarisatsioon
  1. Tallinn E30 546 MHz H 8. Kristiina E30 546 MHz V
  2. Valgjärve E40 626 MHz H 9. Tartu E40 626 MHz V
  3. Pärnu E32 562 MHz H 10. Haapsalu E30 546 MHz H
  4. Koeru E44 658 MHz H 11. Männamaa E29 538 MHz H
  5. Kohtla-Nõmme E29 538 MHz H 12. Sauvere E29 538 MHz H
  6. Orissaare E29 538 MHz H  13. Kärdla E29 538 MHz V
  7. Narva E29 538 MHz V