Digilevi leviala ja signaali vastuvõtt Archives - Digilevi HübriidTV | Digilevi HübriidTV
 • Kuidas kontrollida, et olen Digilevi levialas?

  13. Aprill 2014

  Erinevalt paljudest teistest tehnoloogiast on Digilevi signaal maapealse digilevivõrguga kättesaadav 100% Eesti territooriumil. Vastuvõtuks vajalik antenn ja selle õige paigalduskõrgus võib piirkonniti erineda ning sõltub eeskätt kaugusest saatjast (telemastist) ning võimalikest signaali segavatest takistustest (mets, puud, mäed, kõrged hooned jne). Kuna Digilevi võrk on piisavalt tihe, on võimalik proovida vastuvõttu […]

 • Kus on leitav Digilevi levialakaart?

  13. Aprill 2014

  Digilevi levialakaart on leitav siit.

 • Mida levialakaardil jälgida?

  13. Aprill 2014

  Levialakaart näitab kauguse valitud vastuvõtupunktist lähima saatjani (telemastini). Reeglina tagab kõige kvaliteetsema ja stabiilsema vastuvõtu just lähim mast, kuid arvestada tuleb ka saatja võimsust (võimsamad saatjad saadavad signaali kaugemale) ja võimalikke signaali segavaid takistusi (mets, puud, mäed, kõrged hooned jne). Saatjate kohta info on leitav tabelist https://www.levira.com/saatejaamad  

 • Kuidas toimida, kui minu elukoht on võrdsel kaugusel kahest või enamast saatjast?

  13. Aprill 2014

  Enamasti on õige häälestada oma vastuvõtt (suunata antenn) tugevama saatja peale, kuid tuleb arvestada, kas territooriumil saatjast vastuvõtjani on olulisi takistusi – mäed, metsad jne. Soovitame levialade äärealadel asuvate punktide signaali vastuvõtutingimuste täpsustamiseks konsulteerida piirkondliku antennipaigaldajaga, kelle kontaktid leiad siit.

 • Kus asuvad saatjad, millised on saatjate võimsused ja antennide polaarsus?

  13. Aprill 2014

  Täpsed saatjate asukohad ning võimsused ning tehniline info kanalite kohta on leitav digilevi kodulehelt: https://digilevi.ee/saatejaamad/ https://digilevi.ee/programmid/  

 • Kuidas tagatakse, et minuni signaal jõuab ja see on püsivalt kvaliteetne?

  13. Aprill 2014

  Nõuded võrgu toimivusele on väga kõrged, telepildi kättesaadavus lõppkliendile on tagatud 99,99% tõenäosusega.

 • Millest sõltub signaali vastuvõtu kvaliteet?

  13. Aprill 2014

  Signaali vastuvõtu ja seega ka püsivalt hea telepildi esitamine sõltub eelkõige signaali vastuvõtvatest kliendi seadmetest. Oluline on kindlasti on antenni sobivus (antennitüüp, antenni paigalduskõrgus, täpne suunamine saatjale), sama olulinetähtis on ühenduse ja kaabelduse kvaliteet ning teleri või digiboksi vastavus standardile.

 • Kuidas selgitada välja, millist antenni on vaja Digilevi signaali vastuvõtuks?

  13. Aprill 2014

  Kõige lihtsam on kontrollida kaardilt oma vastuvõtu koha ja saatja vahelist kaugust ning  valida sobiv soovitatud antenn Digilevi kodulehelt. Juhul kui Teie vastuvõtu asukoht on televisioonimastile lähemal kui 10 km, siis võib proovida teenuse vastuvõtuks toaantenni, mis on odavam ja mida on lihtne paigaldada. Soovitame konsulteerida kindlasti ka piirkondliku paigaldajaga.

 • Kui mul on varasemast ajast olemas TV-antenn, kuidas katsetada, et see ikka töötab?

  13. Aprill 2014

  Paljudel juhtudel on eramajadel ja kortermajadel varasemast (analoogtelevisiooni ajast) olemas katusel TV-antenn, mida ei kasutata. On väga suur tõenäosus, et see töötab ka Digilevi vastuvõtu jaoks. Tegutse järgmiselt: * Ühenda teler või digiboks antennikaabliga, tee läbi kanalite automaatotsing * Kui teler ei leia ühtegi programmi või on pilt ja heli […]

 • Milliseid vastuvõtuseadmeid eelistada (antennitüübid, suund, kõrgus)?

  13. Aprill 2014

  Põhireeglid antenni valikul leiab Digilevi kodulehelt. Võib vaadata ka, millised on piirkonnas majade katustel kasutatavad antennid, tõenäoliselt on need sobivad Digilevi vastuvõtuks.

Vaata vanemaid uudiseid >>