Installation guides Archive - Digilevi HübriidTV | Digilevi HübriidTV
 • Miks ja millal küsida abi antennipaigalduse asjatundjalt?

  19. Mai 2014

  Kuigi antenni paigaldusega on võimalik reeglina hakkama saada ise, on soovitatav, eriti keerulisemates tingimustes (pikad vahemaad, keerulised maastikuolud, erisoovid nagu Soome TV või ZuumTV), konsulteerida oma ala asjatundjaga. Ettevõtted, mille tegevuseks on erinevate antennisüsteemide paigaldamine ja häälestamine on loetletud siin. Antennilahenduse teostus sõltub vastuvõtukoha tingimustest ja seega on iga antennilahendus kuigivõrd […]

 • Millised on põhisammud digitelevisiooni vastvõtmiseks vajaliku süsteemi loomisel?

  19. Mai 2014

  Mine digitelevisiooni levialakaardi lehele ning otsi oma kodule või suvilale kõige lähem telemast/saatja Vastavalt soovitustele meie leheküljel vali sobivat tüüpi ja võimendusega antenn Lähtudes juhenditest ning konsulteerides antennimüüja või -paigaldajaga, koosta nimekiri vajalikest komponentidest Osta antennimüüjalt vajalik antenn, antenni kinnitused, kaabel, vajadusel piksekaitse, mast, filtrid, võimendus jm vajalik Paigalda ning seadista vastuvõtuseadmed Mistahes etapis […]

 • Millist antenni valida?

  19. Mai 2014

  Kuigi digileviga on kaetud 100% Eesti territooriumist, ei ole signaal kõikjal samaväärselt tugev ning selle edukaks vastuvõtmiseks on vajalik kasutada sobivaid antenne. Antennitüübi valikul tuleb eelkõige arvestada selle sobivust detsimeetersignaalide vastuvõtuks sagedusvahemikus 470–790 MHz. Mida kaugemal asub TV-saatja, seda suurema võimendusega antenn tuleb valida. Lähedal asuva saatja korral piisab antennist […]

 • Milliseid antenne ei ole soovitatav kasutada?

  19. Mai 2014

  Raamantennid (nn “poola restid”) on praktikas osutunud digilevi vastuvõtuks ebasobivaks. Nendest antennidest tuleks igal juhul hoiduda ja olemasolevad seda tüüpi antennid ka välja vahetada. Probleem seda tüüpi antennide kasutamisel tekib sellest, et antenni on väga raske kui mitte võimatu suunata ja see (eriti, kui sellesse on ehitatud tootja poolt ka […]

 • Millal tuleb kasutada ka võimendusi ja filtreid?

  19. Mai 2014

  Antennivõimendi lisamist tasub kaaluda siis, kui vastuvõtusignaali kvaliteet on hea, aga tugevust jääb vastuvõtja jaoks väheks. Üldjuhul tekib selline olukord siis, kui antennikaabel on suhteliselt pikk või signaali jagatakse kahe või enama vastuvõtuseadme vahel. Ka siis, kui normaalsest vastuvõtu signaalitugevusest jääb pisut puudu ning antenn on juba valitud suurim võimalik, […]

 • Kust saab sobivaid seadmeid ja tarvikuid?

  19. Mai 2014

  Digilevi TasutaTV vastuvõtuks vajalikke seadmeid müüakse elektroonikapoodides üle Eesti. Vajaliku antenni ning antenniga seotud tarvikud leiad Digilevi TasutaTV koostööpartneri, Merge kodulehelt.

 • Mida jälgida antenni paigaldusel?

  19. Mai 2014

  Digilevi TasutaTV vastuvõtuks vajalikke seadmeid müüakse elektroonikapoodides, suurte kaubanduskettide kauplustes ning kaubamajades.  Mida jälgida antenni paigaldusel? Antenn tuleks suunata lähima telemasti peale. Lähima masti leiad levialakaardilt sisestades vastuvõtukoha aadressi. Kuigi see on rusikareegel ja toimib enamikus Eesti punktides, ei pruugi see alati tagada parimat ja stabiilset vastuvõttu. Kui sobiv saatja jääb kaugemale […]

 • Mida näitavad digisignaali indikaatorid teleris või digiboksis?

  19. Mai 2014

  Digitelevisiooni puhul on indikaatoreid kaks – signaali tugevus ja signaali kvaliteet. Signaali tugevuse tõstmiseks võib olla kasu võimsama (suurema) antenni kasutamisest. Vähemoluline pole stabiilse digipildi puhul signaali kvaliteet – seda näitab indikaatori teine rida. Mida suurem on näit, seda vähem on digisignaalis vigu mingi ajaühiku jooksul. Kui vigade arv ületab […]

 • Milles on probleem, kui telepildis on häired, kuigi paigaldusel on kasutatud kaasaegset antenni ja kaableid?

  19. Mai 2014

  Kui telepildis on häired või signaal puudub üldse, on levinuimad probleemi allikad järgmised: antenn on ebapiisava võimendusega (liiga nõrk) antenn on paigaldatud liiga madalale või suunatud valesti ja tuleks proovida antenni erinevates suundades liigutada ja üles-alla nihutada, jälgides samas sobiliku asendi ja kõrguse leidmisel teleriekraanile kuvatavaid signaali tugevuse ja kvaliteedi inforibasid […]

 • Milles probleem, kui kanalite nimetused kuvatakse, kuid pilti ikka ei teki?

  19. Mai 2014

  Kanalite loend saadetakse signaalina, mis levib väga hästi, ning seetõttu ei tähenda kanalite loendi tekkimine veel, et viga on saatjas või et pildi esitamiseks on signaal samuti piisavalt tugev. Seega tuleb ikkagi veenduda, et vastuvõetav signaal on piisavalt tugev, antenni õigesti suunatud ja sobiv.

Vaata vanemaid uudiseid >>